voorwaarden open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan open cursussen:

Inschrijvingen voor onze open cursussen worden vanaf vier weken voor aanvang van de cursus als definitief beschouwd. Vanaf die datum is bij annulering het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. U kunt zich echter altijd laten vervangen.

Ca. 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u exacte informatie over plaats en tijdstip. Wij behouden ons het recht voor bij onvoldoende deelname de cursus te annuleren. Uw inschrijving is dan automatisch geldig voor de eerstvolgende cursus.

De aangegeven kosten zijn per persoon, inclusief lunches en cursusmateriaal, exclusief BTW.

Het aangegeven bedrag dient direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

De betaling van de factuur dient voor de start van de cursus bij ons binnen te zijn. Zo niet, dan houden wij ons het recht voor de cursist van deelname uit te sluiten.