Open inschrijving

Enkele keren per jaar geven wij de onderstaande opleidingen met ‘open inschrijving’, dus voor iedereen toegankelijk. Wij plannen deze opleidingen op een locatie in het midden van het land, goed bereikbaar met zowel auto als het OV. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ervaringen van de deelnemers door gebruik te maken van voorbeelden uit hun eigen praktijk. Een groot voordeel daarbij is dat onze docenten veel ervaring hebben als organisatie adviseur in verschillende branches. De deelnemers uit verschillende branches zijn bovendien enthousiast over het uitwisselen van onderlinge ervaring.

Voor de komende tijd staan de volgende opleidingen gepland:

Opleidingen gericht op procesbeheersing

6 september 2017

Efficiënt Begroten&Calculeren

Schrijf nu in!

7 september 2017

Training statistiek

Schrijf nu in!

28 september 2017

Systematisch storingen opheffen

Schrijf nu in!

3 oktober 2017

Arbeidskundig onderzoek met WorkStudy

Schrijf nu in!

10 oktober 2017

Ontwikkelen van kostenmodellen en kengetallen

Schrijf nu in!

11 oktober 2017

Lean denken&doen

Schrijf nu in!

13 oktober 2017

Masterclass calculeren

Schrijf nu in!

8 november 2017

Werkvoorbereiden

Schrijf nu in!

28 november 2017

Training statistiek

Schrijf nu in!

1 december 2017

Masterclass calculeren

Schrijf nu in!

Opleidingen gericht op verkoop

3 juli 2017

Funnelmanagement:
Hoe lopen mijn verkooptrajecten?

Schrijf nu in!

4 september 2017

Effectief gebruik van accountplannen

Schrijf nu in!

11 september 2017

Strategisch verkopen van complexe producten en diensten

Schrijf nu in!

18 september 2017

Funnelmanagement:
Hoe lopen mijn verkooptrajecten?

Schrijf nu in!

2 oktober 2017

Oplossingsgericht verkopen

Schrijf nu in!

20 november 2017

Effectief gebruik van accountplannen

Schrijf nu in!

27 november 2017

Strategisch verkopen van complexe producten en diensten

Schrijf nu in!

4 december 2017

Funnelmanagement:
Hoe lopen mijn verkooptrajecten?

Schrijf nu in!


Opleidingen gericht op innoveren, leren en veranderen

23 juni 2017

World Class Performance door talentbenutting

Schrijf nu in!

30 juni 2017

Basistraining werken met waarde-systemen van mens en organisatie

Schrijf nu in!

7 juli 2017

Workshop 'Hoe functioneren mensen werkelijk in organisaties'

Schrijf nu in!

8 september 2017

World Class Performance door talentbenutting

Schrijf nu in!

15 september 2017

Bouwstenen van verandering

Schrijf nu in!

22 september 2017

Basistraining werken met waarde-systemen van mens en organisatie

Schrijf nu in!

6 oktober 2017

Workshop 'Hoe functioneren mensen werkelijk in organisaties'

Schrijf nu in!

10 november 2017

World Class Performance door talentbenutting

Schrijf nu in!

17 november 2017

Bouwstenen van verandering

Schrijf nu in!

24 november 2017

Basistraining werken met waarde-systemen van mens en organisatie

Schrijf nu in!

8 december 2017

Workshop 'Hoe functioneren mensen werkelijk in organisaties'

Schrijf nu in!

Opleidingen gericht op projectleiden

7 september 2017

Strategische belangenanalyse binnen projecten en projectmatige omgevingen

Schrijf nu in!

14 september 2017

Probleemanalyse, probleemontkenning, probleemonderkenning

Schrijf nu in!

28 september 2017

Oplossingsgericht projecten leiden en managen - verbinden van techniek

Schrijf nu in!

28 september 2017

Oplossingsgericht projecten leiden en managen - verbinden van mensen

Schrijf nu in!

9 november 2017

Strategische belangenanalyse binnen projecten en projectmatige omgevingen

Schrijf nu in!

16 november 2017

Probleemanalyse, probleemontkenning, probleemonderkenning

Schrijf nu in!

30 november 2017

Oplossingsgericht projecten leiden en managen - verbinden van techniek

Schrijf nu in!

30 november 2017

Oplossingsgericht projecten leiden en managen - verbinden van mensen

Schrijf nu in!

Opleidingen gericht op persoonlijke effectiviteit

30 juni 2017

Basistraining werken met waarde-systemen van mens en organisatie

Schrijf nu in!

7 juli 2017

Workshop 'Hoe functioneren mensen werkelijk in organisaties'

Schrijf nu in!

20 september 2017

Beproefde methoden voor timemanagement

Schrijf nu in!

22 september 2017

Basistraining werken met waarde-systemen van mens en organisatie

Schrijf nu in!

6 oktober 2017

Workshop 'Hoe functioneren mensen werkelijk in organisaties'

Schrijf nu in!

1 november 2017

Beproefde methoden voor timemanagement

Schrijf nu in!

22 november 2017

Beproefde methoden voor timemanagement

Schrijf nu in!

24 november 2017

Basistraining werken met waarde-systemen van mens en organisatie

Schrijf nu in!

8 december 2017

Workshop 'Hoe functioneren mensen werkelijk in organisaties'

Schrijf nu in!

20 december 2017

Beproefde methoden voor timemanagement

Schrijf nu in!

Alle open inschrijvings opleidingen bieden ook aan als in-company traject. Klik hier meer voor informatie over onze in-company opleidingen.

Wilt u meer meten over onze opleidingen, neem dan contact op per email of telefoon (026 - 474 2999)

Lees ook onze voorwaarden open inschrijving.