In-company

Een maatwerk-opleiding kan volledig standaard zijn, dat wil zeggen gebruik makend van onze standaard modules, welke hieronder zijn weergegeven. Het is echter ook mogelijk om een volledig op uw bedrijf toegesneden opleiding samen te stellen, al of niet voorzien van de nodige training. Op deze wijze bereiken wij een hoge effectiviteit van onze maatwerk opleidingen. Stuur mij meer informatie.

Wij beschikken over de volgende standaard-opleidingsprogramma’s:

Projectmatig werken

Verbetering bedrijfsvoering

Onderhoudsmanagement

Productie organisatie

Kwaliteitszorg

Bedrijfskunde en organisatieverandering

Kostprijscalculatie

Leiding en organisatie

Al naar gelang de behoeften en mogelijkheden van de organisatie stellen wij een opleidingsprogramma samen dat erop gericht is om een maximaal resultaat te behalen.

Onze opleidingen beperken zich daarbij niet alleen tot het overdragen van nieuwe inzichten, maar wij besteden (uiteraard) ook veel aandacht aan de praktische vaardigheden en technieken.

Bovendien staat de toepassing van de 'theorie' centraal. Het gaat tenslotte om dat er in de organisatie ook daadwerkelijk wat verandert. Of het nu om de samenwerking tussen mensen gaat, de wijze van werken of het gebruik van middelen die uw medewerkers ten dienste staan.

Lees ook over de effectiviteit van opleidingen bij organisatieverandering.