Opleiding

Opleidingen zijn voor ons een essentieel onderdeel van het advieswerk. Immers, echte resultaten worden daarin alleen geboekt als de betrokken medewerkers nieuwe inzichten en vaardigheden verkrijgen.

Snel naar onze opleidingen met open inschrijving

Bovendien zullen zij deze ook daadwerkelijk moeten weten toe te passen in hun dagelijkse werk. Door middel van onze opleidingen worden uw medewerkers daartoe in staat gesteld. Bij onze opleidingen maken wij gebruik van het grote aantal modules, die wij in de loop van de jaren hebben ontwikkeld op onze werkterreinen. Hieruit kunnen wij maatwerk opleidingen samenstellen, al naar gelang uw behoefte en de mogelijkheden, die de organisatie biedt.

Dat wij dit doen tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers mag blijken uit de positieve evaluaties door onze opdrachtgevers en cursisten.

Wij voelen ons er verantwoordelijk voor dat opleidingen ook echt effectief zijn.


Klik hier voor meer informatie hierover. Indien u dit wenst kunnen wij u inzicht verschaffen in de schriftelijke evaluaties door cursisten en opdrachtgevers. 

In veel branches is het mogelijk om een financiële bijdrage in de scholingskosten te ontvangen, meestal via een opleidings- of scholingsfonds. Klik hier voor meer informatie.