Onderzoek

Onderzoek van bedrijfsprocessen is voor Ydo organisatie-adviseurs een belangrijk  onderdeel van ons werk. Ons onderzoek verschaft u de feiten om goede beslissingen te kunnen nemen over zaken als:

  • verhoging van productiviteit en efficiency,
  • verhoging van de effectiviteit van de bestede tijd,
  • verhoging van machinebezetting,
  • verkorting van doorlooptijden,
  • verbetering van ergonomie en arbeidsomstandigheden,
  • verlaging van werkdruk,
  • verbeteringen aan outillage (machines en hulpmiddelen),
  • verhoging van de kwaliteit,
  • vaststelling van juiste kostprijzen,
  • enz.

Dit feitenmateriaal vormt steeds weer de aanleiding om meer of minder ingrijpende verbeteringen te realiseren, op de werkvloer, maar ook in de rest van de organisatie.

Dit onderzoek voeren wij uit bij technische, industriële en administratieve activiteiten. De methode van onderzoek verschilt naar gelang doel van het onderzoek en de omgeving waarin dit wordt uitgevoerd.

Bedrijfskundig onderzoek
Voor Ydo organisatie-adviseurs is bedrijfskundig onderzoek een belangrijk instrument voor het verbeteren van de samenwerking in organisaties en het verhogen van de resultaten van die samenwerking. Ofwel productiviteit en "plezier in het werk" gaan samen.

Normtijden
Daarnaast is bedrijfskundig onderzoek de manier om normtijden te ontwikkelen, die zijn toegesneden op uw product en uw proces.

Productiviteitsscan
De Ydo productiviteitsscan biedt u de mogelijkheid om snel, eenvoudig en concreet inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de productiviteit in uw bedrijf te verbeteren.

Zorgefficiëncy
De operationele scan zorgefficiëncy biedt zorginstellingen inzicht in de mogelijkheden tot het leveren van een maximale zorg (in omvang en kwaliteit)tegen minimale inspanning en kosten.

Meer informatie

Voor nadere informatie over onze werkzaamheden op dit gebied nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. Wilt u dat wij contact met u opnemen, dan kunt u hier uw gegevens invullen.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld van opdrachten kunt u vinden op onze pagina cases of op de pagina's met informatie  over de deelgebieden (bedrijfskundig onderzoek, normtijden, productiviteitsscan, zorgefficiency).