Cases

KLM plant met dynamische normen

Ydo heeft KLM ondersteund bij het actualiseren van de normen voor diverse activiteiten rondom de aankomst en het vertrek van vliegtuigen op Schiphol. Tijdens het project heeft Ydo het begrip "dynamisch plannen" binnen de KLM geïntroduceerd. Hierdoor is het mogelijk de benodigde arbeidscapaciteit beter te voorspellen en daarmee het personeel efficiënter in te zetten. Lees verder >>>

Bezuinigen en kwaliteit verbeteren? Dat kan! Ook in de zorg...

Bezuinigingen in de zorg gaan vaak gepaard met vermindering van de kwaliteit. Ydo heeft in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg aangetoond dat door middel van een sterkere ondersteuning van het primaire zorgproces, kostenverlaging en kwaliteitsverbetering hand in hand gaan. Lees hier de casebeschrijving!

Operationele problemen en hun strategische gevolgen

De productiviteit van een nieuwe productielijn bij Bruynzeel Keukens&Kasten BV bleef achter bij de toezegging van de leverancier. Ydo heeft een Onderzoek Tijdbesteding uitgevoerd naar de benutting van de lijn. Uit het onderzoek bleek dat er mogelijkheden waren de output te verhogen, maar dat voor een doorbraak in productiviteit een grondige aanpassing noodzakelijk is. Download hier de volledige casebeschrijving.

Internet distributie: op logistiek gebied een klasse apart

Gecombineerde referentie van opdrachten bij Albert.nl en Vanderlande Industries waaruit blijkt dat traditionele logistieke concepten niet één-op-één overdraagbaar zijn naar e-fulfilment. Bedrijfskundig onderzoek is een belangrijk hulpmiddel op de logistiek rondom de e-fulfilment effectief en efficiënt uit te voeren. Lees verder >>>

Harder werken had geen zin

Onderzoek naar mogelijkheden tot verhoging van de productiviteit bij een fabrikant die voedingsmiddelen verwerkt . De directie dacht hierbij vooral aan verhoging van de arbeidsproductiviteit. Uit het onderzoek bleek echter dat de logistieke inrichting de grootste belemmerende factor was. Download hier de volledige casebeschrijving.

Heftrucks en Recycling: een dubbele bijdrage aan het milieu

Het recycling bedrijf REKO BV te Beek (L) stond voor de vraag om een extra heftruck aan te schaffen. Het gaf ons bureau de opdracht te onderzoeken of dat wel echt nodig was. Het resultaat: "Er wordt geen heftruck aangeschaft, maar in augustus wordt een een afgestoten." Lees verder >>>

Organisatie als sleutel tot verhoging van de machinebezetting

Bij MCB Nederland wilde men de snelheid van verpakkingslijnen verhogen om lucht te krijgen voor verdere groei van het volume. Het management had echter twijfels of dit wel de goede aanpak was en vroeg Ydo om een OEE-onderzoek uit te voeren naar de verpakkingslijnen. Het Onderzoek Tijdbesteding van Ydo gaf een haarscherp inzicht in de bottlenecks en leidde tot concrete aanbevelingen voor productiviteitsstijging. Lees meer >>>

Een weekje buitengaats

Een groot bedrijf werkzaam in de off-shore industrie vroeg Ydo om de samenwerking aan boord van een werkschip te onderzoeken. Uit dit onderzoek zijn samen met de opdrachtgever diverse verbeteringen afgeleid. Lees verder >>>

Een bloemetje verdient alle aandacht

Voor een veiling- verwerkingsbedrijf van snijbloemen heeft Ydo tijdnormen vastgesteld t.b.v. de vaststelling van tarieven voor de verrekening van de diensten aan de kwekers. Tevens is nagegaan of het zinvol en mogelijk is de tarieven te variabiliseren. Tot slot leverde het onderzoek operationele aanbevelingen op voor de inrichting en de wijze van inzet van de verwerkingslijnen. Download hier de volledige casebeschrijving.

Appels of knollen ...?

Vanderlande Industries heeft Ydo gevraagd onderzoek te verrichten naar de productiviteit van de te leveren interne transportsystemen. Uit het door Ydo uitgevoerde video-onderzoek blijkt o.a. dat "hard werken" een zeer beperkte invloed op de productiviteit heeft. De invloed van de opbouw van de taak en de inrichting van de werkplek is veel groter. Lees hier de volledige casebeschrijving.

Verbeter labourmanagement met normtijden

Om de positie van Nedtrain ten aanzien van aanbestedingen te versterken is het noodzaak gebruik te maken van efficiënte sturing van mensen en het opzetten van een juiste kostprijs waarin alleen de noodzakelijke kosten zijn opgenomen. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van normtijden. Ydo heeft Nedtrain geholpen bij het opzetten van normtijden voor de locatie Hengelo waar het onderhoud plaatsvindt aan materieel van het type "Lint" (lightrail). Lees verder >>>

Orde op de tekentafel ... en toch chaos in de fabriek?

In een samenspel van bedrijfskundige en statistische technieken en de ervaring van mensen op de werkvloer zijn verrassende resultaten te bereiken. Lees hier over "echte orde in de fabriek", plezier bij de medewerkers, korte doorlooptijden, een teruglopend ziekteverzuim en verbetering van de kwaliteit van de producten.

De toekomst van de machinefabriek

Een noodzakelijke verhuizing was voor Timesavers International aanleiding Ydo te vragen de rol van de machinefabriek van Timesavers te onderzoeken. Een van de essentiële vragen hierbij was "welke bijdrage heeft de machinefabriek aan de concurrentiekracht van de onderneming." Ydo heeft samen met het management verschillende scenario's opgesteld voor definitieve besluitvorming. Daarbij is een initieel investeringsplan gepresenteerd en zijn de uitgangspunten voor het "make or but" beleid aangegeven.

Op deze manier is een realistisch, nieuw bedrijfsmodel ontwikkeld, dat Timesavers in staat stelt haar concurrentiepositie te versterken. Lees meer >>>

Verbetering van kwaliteit van de arbeid is te meten

Uit een onderzoek door de ARBO-dienst bij een dienstverlenende afdeling van een openbaar vervoersbedrijf bleek dat het met de "kwaliteit van de arbeid" van de medewerkers bedroevend was gesteld. Ydo heeft deze afdeling geholpen met de ontwikkeling van zelfsturende teams. Lees hier over de spectaculaire resultaten.

Niet elke vernieuwing is een verbetering

Een retailbedrijf had behoefte aan gedifferentieerde normtijden per product om daarmee een betere kostprijs-berekening te kunnen maken en een beoordeling van een nieuwe winkelformule uit te voeren. Ydo werd op grond van eerdere prestaties gevraagd om deze normtijden voor het verkopen van de producten vast te stellen. Lees verder >>>