Artikelen

Bedrijfstypologie, hulpmiddel voor innovatie

De juiste bedrijfstypologie helpt bij het kiezen van een juiste calculatiemethodiek, maar ook bij de keuze van een juist ERP-systeem, het inrichten van de logistieke processen en de daarbij horende supply chain. Christiaan Bakker, stagiair bij Ydo, onderzocht de relatie tussen calculatiemethodieken en de aard van het bedrijf. Lees verder op logistiek.nl of download het artikel.

Winst maken met kleine series

Gedurende de Metaalexpo heeft Ydo onder de bezoekers van de beurs een enquête afgenomen. Doel van deze enquête was om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende ideeën van verschillende typen bedrijven. Het gaat hier om de verschillen tussen Engineer to Order (ETO) en Make to Stock (MTS) bedrijven. Klik hier voor een samenvatting van de resultaten, met een arbeidskundige benadering hierop.

Geld verdienen met uitbesteden in de machinebouw

De laatste decennia besteden steeds meer bedrijven hun productie geheel of gedeeltelijk uit, zowel in Europa als wereldwijd. De drijfveer is kostenbesparing, flexibiliteit en de mogelijkheid om de schaarse middelen en mensen in te zetten op de kernactiviteiten. Alleen hoe kom je tot de juiste prijsstelling, als je zelf geen ervaring meer hebt met de kosten van het produceren? Klik hier om het volledige artikel op te vragen.

Klantspecifieke machines seriematig produceren

Uit eerder onderzoek van Ydo (zie logistiek.nl) is gebleken dat de omgang met groeiende stuklijsten één van grootste knelpunten in de klantordergestuurde productie is. Iedere machine wordt opnieuw ge-engineerd, onderdelen worden batchgewijs vrijgegeven, maar de productie moet vaak al eerder starten omdat de gewenste levertijd korter is dan de doorlooptijd. Uiteraard wordt er geprobeerd gebruik te maken van bestaande ontwerpen, maar in de praktijk blijkt dit toch lastig.

Lees hier meer over een in de praktijk bewezen aanpak waarmee grote verbeteringen te bereiken zijn op het gebied van kosten en doorlooptijd. Dit artikel is ook gepubliceerd via logistiek.nl.

Effectieve lastijd hoger dan verwacht, maar het kan nog veel beter

Het verhogen van de inschakelduur van de lassers is niet alleen ecnonomisch gunstig, maar kan ook helpen om het tekort aan vakmensen op te vangen. Onderzoek van het NIL in samenwerking met Ydo wijst uit dat er nog veel verbeterd kan worden.

Lees hier het artikel dat naar aanleiding van het onderzoek is verschenen in het maandblad "Lastechniek".

HOTT 2010: Beter dan in 2008

Evenals in 2008 heeft Ydo ook in 2010 een belangrijke bijdrage geleverd aan de Profion HoTT Benchmark. In deze benchmark vergelijken de deelnemende bedrijven met elkaar de Hands on Tool Time in hun bedrijf. Dit is een goede maat voor de arbeidsproductiviteit van medewerkers. De Profion bedrijven zijn bedrijven werkzaam in het professioneel onderhoud. Het zijn zowel asset-owners als dienstverleners. De uitkomsten zijn verwerkt in een kort verslag dat u hier kunt ophalen.

Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over verbeteringen op het gebied van "hands on tools". Als u ons belt of ons contactformulier invult komen wij graag naar u toe om meer uitleg te geven en te laten zien hoe HoTT een bijdrage kan leveren aan de verbeteringen in uw bedrijf.

Productiviteit versus inschakelduur

Het NIL gaat samen met Ydo een brancheonderzoek doen in de lasindustrie om aan te tonen hoeveel tijd een lasser effectief aan het lassen is. IJkpunt bij het onderzoek is de ‘inschakelduur’: de tijd dat daadwerkelijk wordt gelast. In die tijd wordt waarde toegevoegd aan het product, en in de overige tijd niet. Dat moet als het even kan worden vermeden. Bij lasrobots is de inschakelduur eenvoudig te meten, maar is dat ook bekend bij het handmatig lassen? En als het al bekend is, wat kan je daar dan mee doen? En wat is de oorzaak van de tijd dat er niet gelast wordt? Het brancheonderzoek moet daar antwoord op geven. Lees het volledige artikel n.a.v. dit onderzoek.

Gepubliceerd in Metaal&Techniek van november 2010

Verbetert ERP de concurrentiekracht bij ETO-bedrijven?

Ja, de juiste mix van succesfactoren en aspecten van de concurrentiekrachten bepaalt echter het uiteindelijke resultaat. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Ydo organisatie-adviseurs heeft uitgevoerd onder gebruikers en leveranciers van ERP-systemen. Lees hier het artikel dat naar aanleiding van het onderzoek is verschenen.

Het artikel is ook gepubliceerd op Logistiek.nl 

Wat leeft in de industrie?

Gedurende de ESEF heeft Ydo een enquête afgenomen onder ruim 200 bezoekers van de beurs. Doel van deze enquête was om meer inzicht te krijgen in negen onderwerpen die actueel zijn in de industrie. Klik hier voor een samenvatting van de resultaten, met de visie van Ydo hierop.

Bedrijfskundig onderzoek in de praktijk

Operationeel bedrijfskundig onderzoek krijgt weer volop de aandacht. Bedrijfskundig onderzoek komt niet alleen in industriële bedrijven aan de orde, maar ook in organisaties als bijvoorbeeld: ministeries, gemeentelijke bedrijven en instellingen, nutsbedrijven, ziekenhuizen en verpleeginrichtingen en ook commerciële dienstverlenings-organisaties.

In industrie en dienstverlening vinden ontwikkelingen plaats zoals het streven naar kleinere en flexibeler productieseries, reductie van de logistieke kosten, verhoging van de kwaliteit, verdere invoering van automatisering en daarnaast het realiseren van budgettering en bezuinigingen. Deze ontwikkelingen zijn steeds meer aanleiding voor toegepast bedrijfskundig onderzoek. Lees verder >>>

Multi Moment Onderzoek (MMO): de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven

Dit artikel van Ronald de Roos is gepubliceerd in het handboek Excellente Bedrijfsvoering – Praktische oplossingen voor kwaliteitsverbetering in uw organisatie, van WEKA Uitgeverij B.V., september 2009. Lees verder >>>

De toepassing van video bij arbeidskundig onderzoek

Dit artikel van Ronald de Roos is gepubliceerd in het handboek Excellente Bedrijfsvoering – Praktische oplossingen voor kwaliteitsverbetering in uw organisatie, van WEKA Uitgeverij B.V., juni 2009. Download hier het artikel.

Stork FS verhoogt leverprestatie toeleveranciers met slimme feedback

Stork Food Systems heeft in zes maanden tijd de leverbetrouwbaarheid bij toeleveranciers doen stijgen van 85 procent naar 96 procent. Het deed dit door toeleveranciers inzicht te geven in hun eigen toekomstige werklast. "Als je ze iets geeft mag je ook iets van ze terug vragen", zegt supply chain manager Frans Faber. Lees verder op logistiek.nl >>>

Vier goede redenen voor een kostprijscalculatie

Een objectieve kostprijscalculatie is onmisbaar voor proefessioneel ondernemen. Voor de ondernemer zijn er vier goede redenen om meer betrouwbare calculaties van kostprijzen te maken. Lees verder >>>

Al snel 10% minder kosten

Heeft u een goed inzicht in uw kosten? Uit onderzoek van organisatie-adviesbureau Ydo blijkt dat slecht de helft van de ondervraagde productiebedrijven nacalculatie toepast. Een gemiste kans, u bespaart met de nacalculatie toch al snel tot 10% op uw kosten. Lees verder >>>

Artikel van Frido de Vries verschenen in Bizz (april 2009)

Mijn bedrijf gooit geld over de balk

Artikel van Frido de Vries, verschenen in het Magazine Sigma (februari 2009). Dit artikel is verschenen naar aanleiding van een onderzoek naar de stand van de nacalculatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven veel besparingspotentieel links laten liggen. Download hier het artikel.

Haal meer winst uit nacalculatie

Bedrijven verliezen geld doordat ze niet nacalculeren. Als u dit wel doet, kan de winst met enkele procenten van de omzet omhoog. "In onze visie is nacalculatie de sluitsteen voor een geslaagd continu verbeteringsproces." Lees verder op MT.nl.

Sneller én preciezer calculeren

Snel een calculatie afgeven op een project, waarvan soms nog niet eens alle ins- en outs bekend zijn? Duidelijke afspraken maken met een vaste opdrachtgever over een langere periode? Dan is het vaak gemakkelijk rekenen met eenheidsprijzen. Onterecht, eenheidsprijzen geven geen inzicht in de werkelijke kosten.

Arno Hendrikse heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van eenheidsprijzen. In dit interview met de SchildersVakkrant (27 februari 2009) vindt u achtergronden over dit onderzoek. Download hier het interview.

Belemmeren eenheidsprijzen innoverend calculeren?

Samenvatting van een onderzoek naar het gebruik van eenheidsprijzen. In veel branches gebruikt men eenheidsprijzen voor het berekenen van de kostprijs van projecten. Maar aan het gebruik van eenheidsprijzen kleven nogal wat nadelen. Lees verder >>>

Mitsen en maren aan normtijden

Hoe belangrijk zijn normtijden als onderdeel van goed labourmanagement in warehouses? Deze vraag lag op tafel tijdens een discussie bij Ydo organisatie-adviseurs in Heteren. Het werd een gesprek over definities en interpretaties. En toch vlogen de vonken er van af. Over de menselijke maat in warehouseprocessen is het laatste woord nog niet gezegd. Klik hier voor een verslag van de discussie (verschenen in Transport&Opslag van oktober 2008)

Zijn uw normen op niveau?

De technische inrichting van de normtijd is van groot belang als het gaat om de betrouwbaarheid van de norm. Maar wordt er bij het bepalen van normtijden wel stilgestaan bij de organisatie rondom die normeringen? Deze vraag was aanleiding voor het onderzoek "normen op niveau" van Natasja Balvert. Klik hier voor een samenvatting van de uitkomsten.

Verbeter labourmanagement met normtijden

Om de positie van Nedtrain ten aanzien van aanbestedingen te versterken is het noodzaak gebruik te maken van efficiënte sturing van mensen en het opzetten van een juiste kostprijs waarin alleen de noodzakelijke kosten zijn opgenomen. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van normtijden. Klik hier voor een artikel aan de hand van deze case, verschenen op logistiek.nl.

Arbeid is de grootste kostenpost in ons warehouse

Discussie rondom deze stelling, verschenen in het blad Logistiek (september 2008). Lees hier de reactie van Ronald de Roos.

Prestatie-indicatoren in een productieomgeving

Slechts vier op de tien bedrijven zegt metingen te verrichten naar productiviteit. En die metingen worden vaker verricht in de logistieke dienstverlening dan in de productiesector. Zijn prestatie-indicatoren in de logistieke dienstverlening interessanter dan in een productieomgeving?

Dit artikel van Simone Smedes is verschenen op Logistiek.nl. Download hier het volledige artikel, of lees het artikel op logistiek.nl

Casestudy over prestatie-indicatoren

Artikel aan de hand van een casestudy naar de tijdbesteding van medewerkers op de werkvloer bij een fabrikant van overslagmiddelen. Uit het onderzoek is gebleken dat de productiviteit zal stijgen indien het aandeel indirect werk wordt verlaagd. Klik hier voor het volledige artikel, verschenen op logistiek.nl.

Wat bepaalt succes van een APS?

Taco Dijk, Ydo adviseur, stond ooit aan het hoofd van een bedrijf waar de invoering van een planningssysteem mislukt is. Inmiddels zijn er nieuwe planningssystemen: zou het daar wel mee lukken? Heb je zo’n systeem wel nodig? Het is al lastig - met zoveel systemen - zou dit systeem ons dan eindelijk gelukkig maken? Lees verder over zijn onderzoek naar de succesfactoren van een APS-systeem.

Dit artikel is ook gepubliceerd via Logistiek.nl 

Papieren tijgers vergelen in ivoren torens

Kwaliteit wordt door veel organisaties hoog in het vaandel gehouden. In dit artikel worden tips en valkuilen bij de aanpak van kwaliteitsprojecten besproken. Download hier het volledige artikel.

Orde op de tekentafel ... en toch chaos in de fabriek?

In een samenspel van bedrijfskundige en statistische technieken en de ervaring van mensen op de werkvloer zijn verrassende resultaten te bereiken. Lees hier over "echte orde in de fabriek", plezier bij de medewerkers, korte doorlooptijden, een teruglopend ziekteverzuim en verbetering van de kwaliteit van de producten.