Algemeen

Algemene Voorwaarden

Ydo organisatie-adviseurs voert alle opdrachten uit onder de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de “Algemene Voorwaarden bij uitvoering van opdrachten” die u hier kunt ophalen. Alle inschrijvingen voor deelname aan onze cursussen met open inschrijving vinden plaats onder de voorwaarden die u hier kunt ophalen.

Privacy statement

Ydo organisatie-adviseurs respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Ydo organisatie-adviseurs worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen aan ons gericht te worden via het contactformulier op deze website

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Ydo organisatie-adviseurs is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. Ydo organisatie-adviseurs behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Deze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn, en niet onder de controle of goedkeuring vallen van Ydo organisatie-adviseurs. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Ydo organisatie-adviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

Handelsregister

Ydo organisatie-adviseurs is een handelsnaam van maatschap OAY (statutair gevestigd te Beuningen, KvK nr 63495120) en Yagmin bv te Heteren (statutair gevestigd te Overbetuwe; KvK nr 63525704)

Adresgegevens:
Ydo organisatie-adviseurs,
Ressenerbroek 24 A
6666 MR Heteren
The Netherlands
tel: +31 26 474 29 99
fax: +31 26 472 10 67