World Class Performance door talentbenutting

Doel

Een ervaringsfeit is dat hooguit 10% van orders in één keer goed worden uitgevoerd. En hoeveel tijd, geld, middelen worden daarbij dagelijks verspild door onderorganisatie, gebrekkige communicatie en onvoldoende en onvolledige data in ICT systemen? In deze workshop helpen wij u op eenvoudige wijze de focus te leggen op “in één keer goed” en benutting van talenten. Hiermee maakt u van uw organisatie een lean systeem, waarbij de kwaliteit van het product en performance van het bedrijf voor de klant het uitgangspunt vormen tegen zo gering mogelijke verspillingen. Collin heeft hiervoor praktische instrumenten ontwikkeld, die wij in deze workshop inzetten.

U bereikt de volgende resultaten:

 • Inzicht in welke mate de organisatie en/of afdeling de talenten benut van haar medewerkers en waar verbetermogelijkheden liggen.
 • Inzicht hoe u werk in kaart kunt brengen.
 • Duidelijkheid over het meten van kwaliteit van werk (arbeid).
 • Inzicht hoe u ruimte kunt geven zodat medewerkers hun talenten ontdekken en in kunnen zetten voor het bedrijf.
 • Welke gedragsverandering nodig is.
 • World Class Performance score voor uw eigen organisatie.
 • Waardecreatie korte termijn: runnen we onze organisatie goed.
 • Waardecreatie lange termijn: bieden we als organisatie genoeg ruimte voor kennisproductie ter versterking van onze concurrentiepositie.

Na de workshop bent u zelfstandig in staat om talentbenutting van een medewerkers te meten en de mate van World Class Performance van uw organisatie te bepalen.

Bestemd voor

De workshop is bedoeld voor directie en management die met hun organisatie hun concurrentiekracht willen versterken en resultaatgerichtheid vergroten passend in een programma voor Resultaat Gericht Ondernemen (RGO).  

Inhoud

In de workshop worden behandeld: Het aanspreken van intrinsieke motivatie (ambitie) en leervermogen (werk en veranderbehoefte)

Ochtend: Ambitie en talenten richten

 • Collectieve Intelligentie - basisprincipes
 • Ambitie en omgeving analyseren en richten
 • Talenten analyseren: Reflectie-leermodel
 • Ambitie en talenten verbinden en richten

Middag: Werk en talenten analyseren

 • Werkanalyse: het beschrijven van processen en regelkringen ter bevordering van zelforganisatie, normering en regelvrijheid.
 • Taken verbinden met de kwaliteit van product, proces, regeling, sturing, kennisbeheer, informatievoorziening,
 • Kwaliteit van de Arbeid: analyseren van doen, leren en redeneren in zijn samenhang
 • Procesverbeterplan op basis van Kwaliteit van Arbeid-scores

Werkwijze

Deze workshop wordt gekenmerkt door groepsdiscussies met praktische voorbeelden, oefeningen en korte theoretische inleidingen.

Duur

1 dag

Planning

De training staat gepland op:
- 23 juni 2017
- 8 september 2017
- 10 november 2017

Kosten

De kosten voor deze workshop bedragen € 540,- inclusief cursusmateriaal, lunch en accomodatiekosten (excl. BTW, prijswijzigingen voorbehouden). Voor deze workshop komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage uit het scholingsfondfs van uw branchevereniging (zie ook onze pagina subsidie)

Inschrijven

Wilt u zich aanmelden voor deelname, dan kunt u zich hier inschrijven.
Ja, ik wil me aanmelden voor de workshop "World Class Performance door talentbenutting".
Lees ook onze voorwaarden open inschrijving. 

Eerdere ervaringen

Werk kan in een derde van de gedaan worden

Wat iemand weet kan collectief hergebruikt worden

Meer informatie

Wij geven u graag meer informatie, waarvoor u telefonisch, per email of via het aanvraag formulier contact met ons kunt opnemen.

In-company

Deze workshop wordt zowel als "open" als "in company" gegeven.

Collin

Deze workshop is ontwikkeld door Collin®. Ydo organisatie-adviseurs is partner bij de ontwikkeling van dit product