Systematisch storingen opheffen

Doel

De opleiding heeft tot doel om de deelnemers de basiskennis en basisvaardigheid te verschaffen die nodig zijn voor het analyseren van problemen tijdens de testperiode van de machines. Bovendien worden instrumenten aangereikt om daadwerkelijk in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Omschrijving

In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Oefening gericht op de bewustwording: “denken voor doen”
  • Op welk niveau speelt de storing?
  • Analyse van symptoom en mogelijke oorzaken; Het pragmatisch elimineren van de oorzaken op een systematische manier;
  • Zelf ontwikkelen van checklists;
  • Het op eenvoudige wijze documenteren van storingen (oorzaak en oplossing);
  • Oefeningen: probleemoplossend overleggen
  • Storing zelf oplossen en/of collega’s betrekken;
  • Actiegericht handelen: doelen formuleren, kwesties inventariseren, acties definiëren;
  • Toepassing van bovenstaande in de dagelijkse praktijk.

Optioneel

Om de stof goed te kunnen toepassen is het essentieel dat monteurs inzicht hebben in de opbouw van de deelsystemen (elektrisch, mechanisch, software) en de samenhang van de machine als systeem. Indien dit inzicht niet voldoende aanwezig is, adviseren wij een extra sessie hiervoor in te plannen. Het technisch-inhoudelijk deel hiervan zal verzorgd moeten worden door een technisch expert van het bedrijf, die wij wel ondersteunen voor de inbedding in het programma.

Werkwijze

De principes van systematisch analyseren worden aan de hand van voorbeelden besproken. De deelnemers leren deze principes toe te passen, aan de hand van oefeningen en in hun dagelijkse praktijk bij het bedrijf. In het programma hebben we flexibiliteit ingebouwd, zodat we de theoretische kaders kunnen aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht.

Duur

5 halve dagen

Planning

De opleiding vindt plaats op:
- 28 september, 12 oktober, 9, 23 november en 7 december 2017
- voorjaar 2018

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.295,- inclusief opleidingsmateriaal en accomodatiekosten (excl. BTW, prijswijzigingen voorbehouden). Voor deze opleiding komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage uit het scholingsfondfs van uw branchevereniging (zie ook onze pagina subsidie)

Inschrijven

Wilt u zich aanmelden voor deelname, dan kunt u zich hier inschrijven.
Ja, ik wil me aanmelden voor de opleiding "Systematisch storingen opheffen".
Lees ook onze voorwaarden open inschrijving. 

Meer informatie

Wij geven u graag meer informatie, waarvoor u telefonisch, per email of via het aanvraag formulier contact met ons kunt opnemen.