Probleemanalyse, Probleemontkenning, Probleemonderkenning

Doel

Het doel van de training “probleemanalyse, probleemontkenning en probleemonderkenning” is inzicht te krijgen in 3 manieren om met problemen om te gaan.

In de praktijk zoeken we allerlei manieren een probleem beet te pakken. Meestal gebeurt dit door het probleem te analyseren, echter deze benadering zorgt er voor dat regelmatig de kern van de zaak niet achterhaald wordt. Sterker nog, we dragen vaak een oplossing aan die door de ander niet als een echte oplossing wordt gezien. Daarnaast beleven mensen door benadering ook dat ze zich niet begrepen voelen en degene die de probleemanalyse toepast niet de gewenste informatie oplevert.

Probleemontkenning is een toevluchtsoord. Door toepassing van probleemontkenning ontstaat het gevoel bij mensen dat ze zich niet serieus genomen voelen, sterker nog het kan leiden tot het idee dat men belachelijk gemaakt wordt.

Probleemonderkenning is nodig als je gesprekspartner niet hele duidelijke informatie kan verstrekken om een probleem aan te pakken. Kreten als ‘de computer doet het niet’, ‘geen idee wat ik nu gedaan, maar nu krijg ik het niet voor elkaar’, etc. zal eerst probleemonderkenning toegepast moeten worden, voordat probleemanalyse toegepast kan worden om tot de daadwerkelijke oplossing te komen. Herkent u dit, dan is deze training voor u interessant.

Bestemd voor

(Project)managers, projectleiders, teamleiders, interne adviseurs, maintenance managers en anderen die in hun functie binnen projectmatige omgevingen te maken hebben met complexe beslisprocessen.

Omschrijving

In de training worden behandeld:

 • Probleemanalyse
  • Wat is het?
  • Oefening
 • Probleemontkenning
  • Wat is het?
  • Hoe hier mee om te gaan?
 • Probleemonderkenning
  • Wat is het?
  • Oefening

Werkwijze

Deze training wordt gekenmerkt door groepsdiscussies met praktische voorbeelden, oefeningen en korte theoretische inleidingen.

Duur

Totaal 0,5 dag

Planning

Deze training staat gepland op:
- 14 september 2017
- 16 november 2017

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 295,- inclusief trainingsmateriaal en accomodatiekosten (excl. BTW, prijswijzigingen voorbehouden). Voor deze training komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage uit het scholingsfondfs van uw branchevereniging (zie ook onze pagina subsidie)

Inschrijven

Wilt u zich aanmelden voor deelname, dan kunt u zich hier inschrijven.
Ja, ik wil me aanmelden voor de training "Probleemanalyse, probleemontkenning, probleemonderkenning".
Lees ook onze voorwaarden open inschrijving. 

Meer informatie

Wij geven u graag meer informatie, waarvoor u telefonisch, per email of via het aanvraag formulier contact met ons kunt opnemen.