Ontwikkelen van kostenmodellen en kengetallen

Doel

Calculatoren in staat stellen betere ramingen, begrotingen, kengetallen en budgetopstellingen te maken, door de toepassing van geavanceerde hulpmiddelen en technieken voor de berekening van kostprijzen. In bepaalde sectoren wordt dat ook wel “probabilistisch calculeren” genoemd. In deze opleiding wordt uitgebreid ingegaan op het ontwikkelen van kostenmodellen of kengetallen voor begroten en calculeren en op de rol die kostenmodellen spelen voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Bestemd voor

Medewerkers Cost-Engineering en anderen, die kennis willen verwerven op het gebied van geavanceerde calculatiesystemen voor het ontwikkelen van kostenmodellen en kengetallen.

Deze opleiding vormt een vervolg op onze opleiding “Efficiënt Begroten en Calculeren”. Een goede basiskennis van kostprijs calculatie is een vereiste voor deelname aan deze vervolgopleiding.

Onderwerpen

  • het systematisch analyseren van bedrijfs-, productieprocessen en producten
  • het ontwikkelen van kostenmodellen of kengetallen voor bedrijfsprocessen op basis van nacalculaties en statistische technieken
  • evaluatie van nacalculaties
  • objectieve betrouwbaarheid en nauwkeurigheid door de toepassing van statistiek
  • multiple regressieanalyse
  • de relaties tussen kostprijsbepaling en bedrijfsvoering.

Werkwijze

Deze opleiding wordt gekenmerkt door groepsdiscussies met praktische voorbeelden, oefeningen en korte theoretische inleidingen. De benodigde kennisoverdracht vindt vooral plaats aan de hand van (eigen) voorbeelden uit de praktijk. Op basis van de theorie en praktijkvoorbeelden in de eerste twee dagen wordt de stof verder behandeld in 4 sessies praktijkbegeleiding. In deze sessies pakken de deelnemers enkele cases uit hun eigen bedrijf op, om samen met de begeleider op basis van nacalculaties kostenmodellen te ontwikkelen. Daardoor zijn de inleidingen kort en is er uitgebreid gelegenheid om het geleerde te oefenen aan de hand van meerdere voorbeelden uit de eigen praktijk.

Duur

In totaal 4 dagdelen cursorisch (verdeeld over acht weken), gevolgd door 4 praktijksessies van een halve dag verdeeld over een periode van acht weken. 

Planning

Startdata voor deze opleiding:
- 10, 31 oktober, 7 en 21 november 2017 (de overige vier dagdelen worden in overleg met de cursisten ingepland)
- voorjaar 2018

Kosten

€ 1.850,- p.p. excl. BTW.

Inschrijven

Wilt u zich aanmelden voor deelname, dan kunt u zich hier inschrijven.
Ja, ik wil me aanmelden voor de opleiding "Ontwikkelen van kostenmodellen en kengetallen".
Lees ook onze voorwaarden open inschrijving. 

Maatwerk

In overleg met de opdrachtgever kunnen wij een volledig maatwerk programma verzorgen. Hierbij kunnen wij ook gebruik maken van modules uit onze andere opleidingen.

Meer informatie

Wij geven u graag meer informatie, waarvoor u telefonisch (026) 474 2999, per email of via het aanvraag formulier contact met ons kunt opnemen.