Training "Lean denken en doen"

Doel

Lean gaat over het weghalen van de acht verspillingen, maar hoe weet u nu waar de verspillingen vóór komen en hoe ze voorkómen kunnen worden?

In deze training leert u uw bedrijfsprocessen te analyseren (ofwel: hoe u deze op kunt delen in verschillende activiteiten en handelingen). U leert dat er waarde toevoegende en niet waarde toevoegende handelingen zijn. U leert hierbij hoe u kunt zien welke handelingen op welk moment waarde toevoegen, want eenzelfde handeling kan in de ene situatie waarde toevoegend en de andere situatie niet waarde toevoegend zijn. U krijgt tijdens de training het inzicht hoe dat te beoordelen en te beredeneren. U gaat kritisch kijken naar de processen en de handelingen die in uw bedrijf plaats vinden. Zo ziet u waar de verspillingen in uw processen voor komen en krijgt u handvatten om deze verspillingen weg te nemen. Deze verspillingen zorgen er voor dat de productiviteit van uw bedrijfsprocessen lager is dan mogelijk.

In deze training krijgt u antwoord op de vraag “wat is productiviteit?”. Productiviteit is een essentieel begrip, namelijk de verhouding tussen kosten/inspanning en de hiermee gecreëerde klantwaarde. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de productiviteit. Tijdens deze training leert u te zien op welk van deze factoren ú invloed heeft. Daarnaast maken we onderscheid tussen enerzijds de “harde” kant van productiviteit: deze wordt onder andere bepaald door de aard van het werk en hoe dat werk is georganiseerd. Anderzijds onderscheiden we de “zachte” kant van productiviteit: “wat doen uw medewerkers nu écht?” U leert te zien in welke mate en op welke manier u hier invloed op heeft. U leert daarbij ook dat wat u denkt dat uw medewerkers doen, wel eens anders kan zijn dan wat zij werkelijk (moeten) doen om het gewenste resultaat te bereiken. U leert de harde en de zachte kant van productiviteit met elkaar te verbinden (Lean denken én doen). Deze geïntegreerde benadering leert u de productiviteit en klantwaarde van uw bedrijfsprocessen te verhogen.

Ook als u al een Lean traject heeft doorlopen is deze opleiding interessant voor u. U leert namelijk op welke wijze u het feitelijke gedrag van medewerkers aan de orde kunt stellen en veranderen. Zodat u hen helpt om hun gedrag ook Lean te maken.

Bestemd voor

 • Middenkader en management
 • Operationele medewerkers

Omschrijving

In deze training worden behandeld:

 • Begrip organisatie
 • Productiviteit en Lean Management
 • Analyse van een order
 • Invloedsfactoren op de productiviteit
 • De analyse van processen en activiteiten
 • De indeling van de tijd

Werkwijze

De werkwijze is een combinatie van verschillende werkvormen:

 • Groepsdiscussie
 • Vragen
 • Praktische oefeningen
 • Korte inleidingen met theorie
 • Inbreng van uw eigen praktijk

Door deze combinatie bereikt u een nieuwe manier van denken en redeneren over werken en Lean.

Duur

2 dagen

Kosten

€ 1.030,- . inclusief lunches en cursusmateriaal, excl. BTW.

Planning&Locatie

De training staat gepland op:
- 11 oktober en 1 november 2017
- voorjaar 2018

Mogelijke vervolgopleiding

De opleiding “arbeidskundig onderzoek” is een verdieping op dit onderwerp. Hier leert u om uw bedrijfsprocessen te meten en het gedrag van mensen en machines te kwantificeren. Hierdoor krijgt u cijfermatig onderbouwd inzicht en kunt u met uw medewerkers aan concrete verbeteringen werken, waarvan u al vooraf kan voorspellen wat het effect is op de productiviteit.

Inschrijven

Wilt u zich aanmelden voor deelname, dan kunt u zich hier inschrijven.
Ja, ik wil me aanmelden voor de training "Lean denken en doen".
Lees ook onze voorwaarden open inschrijving. 

Meer informatie

Wij geven u graag meer informatie, waarvoor u telefonisch, per email of via het aanvraag formulier contact met ons kunt opnemen.