Vervolgcursus kostprijsberekening

Doel

Calculatoren in staat stellen betere ramingen, begrotingen, kengetallen en budgetopstellingen te maken, door de toepassing van geavanceerde hulpmiddelen en technieken voor de berekening van kostprijzen. Tevens wordt in deze cursus uitgebreid ingegaan op het ontwikkelen van kengetallen voor begroten en calculeren.

Bestemd voor

medewerkers Bedrijfsbureau, ervaren calculatoren en werkvoorbereiders die kennis willen verwerven op het gebied van geavanceerde calculatie-systemen en het ontwikkelen van kengetallen. Deze cursus vormt een vervolg op onze basiscursus Efficiënt Begroten en Calculeren.

Onderwerpen

  • het systematisch analyseren van bedrijfs-, produktieprocessen en produkten
  • het ontwikkelen van kengetallen voor bedrijfsprocessen
  • objectieve betrouwbaarheid door de toepassing van statistiek
  • multiple regressie-analyse
  • database-systemen t.b.v. kostprijsberekening, mogelijkheden en gebruik.

Werkwijze

De benodigde kennisoverdracht vindt vooral plaats aan de hand van (eigen) voorbeelden uit de praktijk. Daardoor zijn de inleidingen kort en is er uitgebreid gelegenheid om het geleerde te oefenen aan de hand van meerdere praktijkvoorbeelden.

Duur

5 dagen (10 dagdelen)

Maatwerk

In overleg met de opdrachtgever kunnen wij een volledig maatwerk programma verzorgen.