Evaluatie

Werkvoorbereiden

Onderstaande grafiek toont de gemiddelde score op de volgende vragen:

  1. Is uw vaardigheid (= het kunnen toepassen van kennis) toegenomen door de cursus?
  2. Is uw kennis (=bekendheid met het onderwerp) toegenomen door de cursus?
  3. Wat is uw oordeel over de cursus in het algemeen?

Uitspraken deelnemers

“goeie uitleg, geen saaie opsomming”

“bewust worden van diverse werkmethode's”

“denk dat ik zeker het een en ander zal toepassen.”

“Goede basis; verbreding van kennis”

“Goed op de praktijk gericht”

“handvatten om verbeteringen te gaan invoeren”

“algemeen inzicht”

“alleen maar plussen”

“Geen monotoon verhaal. Zelf opdrachten uitvoeren, interactief bezig zijn”

“inzichtelijk maken werkvoorbereiding (schema's, methode)”

“leerzaam, betreft organisatie”

“Diverse bedrijfstakken bijéén. Duidelijke documentatie”

“Goede aandacht voor alle punten; Ruimte voor vragen en uitleg”

“afwisseling tussen opdracht en theorie, in groepjes werk”

“Goede afwisseling tussen theorie en praktijk (groepen)”

“bewust wording van hetgeen uitgevoerd wordt“

“duidelijkheid in processen gekregen die normaal zo standaard zijn”