Normtijden

Voor veel van onze klanten is het ontwikkelen van normtijden een eerste reden om Ydo organisatie-adviseurs in te schakelen. Dat onze klanten juist Ydo inschakelen is gelegen in de wijze waarop we het normtijd onderzoek inrichten en uitvoeren.

Het onderzoek, dat voorafgaat aan het vaststellen van normtijden, is namelijk ook een belangrijk instrument voor het verbeteren van de samenwerking in organisaties en het verhogen van de resultaten van die samenwerking. Ofwel productiviteit en "plezier in het werk" gaan samen.

Door ons onderzoek krijgt u de feiten op een rij over de oorzaken, die achter de waargenomen oponthouden en verspillingen verscholen gaan. Lees onderaan deze pagina ook de praktijkvoorbeelden en andere artikelen over normtijden en de onderzoeksmethoden voor tijdstudies en multi moment opnamen.

Ons onderzoek levert dus niet alleen betrouwbare normtijden op, maar vormt ook de bron voor ingrijpende verbeteringen op de werkvloer en in die bedrijfsprocessen, die dienstverlenend zijn aan diezelfde werkvloer.

Dit type onderzoek vormt daarmee een belangrijk element in zogenaamde “Lean Manufacturing” of “World Class Manufacturing” projecten.

Methoden en technieken

Ydo beschikt over een breed scala aan methoden en technieken om tot normstelling te komen, zoals tijdstudies, methodestudies, multimomentopname al of niet met gebruik van video of de moderne stopwatch PDA of smartphone. Overwegingen bij de keuze voor een methodiek voor normering zijn onder meer:

 • het doel van de norm;
 • de rol van de normen in de besturing van de bedrijfsprocessen;
 • de vereiste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid;
 • de acceptatie door medewerkers, Ondernemingsraad, en management;
 • de beschikbare informatie in de informatiesystemen;
 • de benodigde inspanning en kosten (voor aanmaak, beheer en onderhoud).

Toepassingsgebied

 • Offertecalculatie;
 • Planning en sturing;
 • Beslissingen over uitbesteden of zelf doen ("make-or-buy");
 • Seriegrootte bepaling;
 • Productiviteit en efficiencybewaking;
 • Routing, lay-out en inrichting van de werkplek;
 • Capaciteitsbepaling van mensen en machines.

Resultaten

De gerealiseerde verbeteringen kunnen liggen op het vlak van de tijdnormen of productiviteit. Maar ook:

 • verhoging van machinebezetting,
 • verkorting van doorlooptijden,
 • verbetering van ergonomie en arbeidsomstandigheden,
 • verlaging van werkdruk,
 • verbeteringen aan outillage (machines en hulpmiddelen),
 • verhoging van de kwaliteit,
 • vaststelling van juiste kostprijzen,

zijn resultaten die met arbeidskundig onderzoek kunnen worden bereikt. Deze resultaten kunnen het directe doel zijn. Maar ze zijn ook (zonder meerkosten) te bereiken in aanvulling op het oorspronkelijke doel, de normtijden. Dat wij dit onderzoek uitvoeren in nauwe samenwerking met betrokken medewerkers spreekt voor zich.

Praktijkvoorbeelden

KLM plant met dynamische normen

Ydo heeft KLM ondersteund bij het actualiseren van de normen voor diverse activiteiten rondom de aankomst en het vertrek van vliegtuigen op Schiphol d.m.v. tijdstudies en multimomentonderzoek. Tijdens het project heeft Ydo het begrip "dynamisch plannen" binnen de KLM geïntroduceerd. Hierdoor is het mogelijk de benodigde arbeidscapaciteit beter te voorspellen en daarmee het personeel efficiënter in te zetten. Lees verder >>>

Niet elke vernieuwing is een verbetering

Een retailbedrijf had behoefte aan gedifferentieerde normtijden per product om daarmee een betere kostprijs-berekening te kunnen maken en een beoordeling van een nieuwe winkelformule uit te voeren. Ydo werd op grond van eerdere prestaties gevraagd om deze normtijden voor het verkopen van de producten vast te stellen. Lees verder >>>

Verbeter labourmanagement met normtijden

Om de positie van Nedtrain ten aanzien van aanbestedingen te versterken is het noodzaak gebruik te maken van efficiënte sturing van mensen en het opzetten van een juiste kostprijs waarin alleen de noodzakelijke kosten zijn opgenomen. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van normtijden. Ydo heeft Nedtrain geholpen bij het opzetten van normtijden voor de locatie Hengelo waar het onderhoud plaatsvindt aan materieel van het type "Lint" (lightrail). Lees verder >>>

Artikelen

Mitsen en maren aan normtijden

Hoe belangrijk zijn normtijden als onderdeel van goed labourmanagement in warehouses? Deze vraag lag op tafel tijdens een discussie bij Ydo organisatie-adviseurs in Heteren. Het werd een gesprek over definities en interpretaties. En toch vlogen de vonken er van af. Over de menselijke maat in warehouseprocessen is het laatste woord nog niet gezegd. Klik hier voor een verslag van de discussie (verschenen in Transport&Opslag van oktober 2008)

Multi Moment Onderzoek: de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven

Multimomentopame (MMO) als onderzoekstechniek is door Ydo verder ontwikkeld tot Onderzoek Tijdbesteding (OT). Dit type onderzoek levert snel inzicht in verbetermogelijkheden in de organisatie. In dit artikel wordt de techniek uitgebreid beschreven en aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht. Lees verder>> 

Zijn uw normen op niveau?

De technische inrichting van de normtijd is van groot belang als het gaat om de betrouwbaarheid van de norm. Maar wordt er bij het bepalen van normtijden wel stilgestaan bij de organisatie rondom die normeringen? Deze vraag was aanleiding voor het onderzoek "normen op niveau" van Natasja Balvert. Klik hier voor een samenvatting van de uitkomsten.

Contact

Voor nadere informatie over onze werkzaamheden op dit gebied nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. Wilt u dat wij contact met u opnemen, dan kunt u hier uw gegevens invullen.