Cost engineering in een projectmatige omgeving

Het becijferen van de samenwerking

Bij het calculeren van projecten en projectmatige productie volstaan de standaard bedrijfseconomische modellen niet. In die projectmatige omgeving spelen er verschillende andere factoren ook nog een belangrijke rol. De juiste omgang met deze factoren zijn essentieel voor de kwaliteit van de kostprijscalculatie en de rol die de kostprijs speelt, zowel in het projectmanagement als bij de bedrijfsvoering. Het betreft:

 • Een goed onderscheid tussen de verkoopprijs en de kostprijs;
 • Een onderscheid tussen de technisch noodzakelijke “normatieve kostprijs” en de kosten, die verbonden zijn aan de kwaliteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 • De relatie tussen verkoop en realisatie / techniek (engineering, productie en installatie);
 • Het inzicht dat kostprijscalculatie (juist in een projectmatige omgeving) in feite een vorm van voorspellen is van menselijk gedrag;
 • De verschillende invalshoeken over “de kostprijs” van de verschillende actoren binnen het bedrijf (boekhouding, verkoop, inkoop, engineering, productie en installatie) en de verschillen in hun aparte doelstellingen en belangen (“ieder doet z’n eigen best” is niet voldoende);
 • Oorzaken van spreiding van kosten en de daaraan verbonden onzekerheid over de te realiseren kostprijs, hetgeen in een projectmatige omgeving nog eens versterkt wordt door het unieke karakter van de verschillende projecten;
 • Psychologische aspecten rondom de onzekerheid van kosten en hoe medewerkers en management daar mee om gaan;
 • Een gesloten management loop van kosten en kostprijsnormen (binnen het project en in de bedrijfsvoering als geheel).

Belangrijke hulpmiddelen om op deze problematieken in te spelen zijn “perspectivisch calculeren” en het werken met standaard-analyses en “mathematische” kostenmodellen. Elementen van het perspectivisch calculeren zijn:

 • Onderscheid maken in verschillende doelstellingen voor kostprijscalculatie;
 • Onderscheid in niveaus van detaillering in de specificatie, de configuratie, het ontwikkelen, engineeren en realiseren van projecten;
 • Kennis hebben van het verschil tussen detaillering, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de kostprijscalculatie;
 • Het in de loop van een project meerdere malen berekenen van de kostprijs in een (zo nodig) toenemende mate van detaillering;
 • Het gebruik van door het bedrijf vastgestelde kostenmodellen voor de berekening van voorspellingen van de kostprijs
 • Het juist volgen van de ontwikkeling van de kosten tijdens de realisatie voor bijsturing van het project (voortgangs- en kostenbewaking, nacalculatie) en het evalueren en aanpassen van de kostprijsnormen (niet alleen voor verrekening van meer- en minderwerk, maar vooral ook voor het lering trekken voor de toekomst op het gebied van projectspecificatie, uitvoering, normering en kostprijsmethodiek).

Deze inzichten helpen om niet alleen de projecten beter te beheersen, maar ook om de winstgevendheid van projecten en het bedrijf als geheel te vergroten. Daarnaast levert de informatie uit het calculatiesysteem ook waardevolle inzichten op over de marktpositie, de sterktes en zwaktes van het bedrijf en helpt het om verkopers beter met klanten te onderhandelen. In ons verhaal zouden wij achtereenvolgens drie delen willen onderscheiden:

 1. Kostprijscalculatie in de projectmatige omgeving: Het becijferen van de samenwerking (achtergronden en begrippen)
 2. Perspectivisch calculeren (wat is dat en hoe doe je dat)
 3. Het ontwikkelen en gebruiken van kostenmodellen

Planning

De masterclasses staan gepland op:
- 13 oktober 2017
- 1 december 2017

Doelgroep

Directeuren; Operations Managers

Geïnteresseerd?

Bel (026 - 474 2999) of mail ons!

Inschrijven?

Klik hier voor het inschrijfformulier