Bijeenkomsten

Ydo organisatie-adviseurs organiseert regelmatig bijeenkomsten voor relaties, oud-cursisten en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomsten is uitwisseling van ervaring een belangrijk onderdeel. Daarnaast worden er interessante toepassingen en cases uit de praktijk gepresenteerd.

Geplande bijeenkomsten

Productiviteit in professioneel onderhoud

Profion organiseert in samenwerking met Ydo de benchmark "Hands On Tools (HOT)". Het verhogen van de Hands-on-Tool time verhoogt de arbeidsproductiviteit en betekent dus een verlaging van de onderhoudskosten. Deze benchmark is in 2008, 2010, 2011 en 2012 ook uitgevoerd. De resultaten waren voor de deelnemers zeer verrassend. (zie ons verslag). Meer informatie over deze benchmark vindt u op de website van Profion. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Onderzoek naar effectieve lastijd 

Het NIL gaat samen met Ydo organisatie-adviseurs een brancheonderzoek doen in de lasindustrie om te laten zien hoeveel tijd een lasser effectief aan het lassen is. IJkpunt bij het lassen is de ‘inschakelduur’: de tijdsverhouding tussen de daadwerkelijke tijd dat er gelast wordt (de boogtijd) en de totale werktijd. In de lastijd wordt waarde toegevoegd aan het product. Alle overige tijd voegt geen directe waarde toe en moet –als het even kan- worden beperkt. Het brancheonderzoek van NIL en Ydo is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Vergelijk nu de inschakelduur in uw eigen bedrijf met soortgelijke bedrijven.Vergelijk later uw gegevens over een langere periode in de eigen organisatie om uw ontwikkeling zichtbaar te maken.
  2. De tijdsduur dat een lasapparaat niet is ingeschakeld biedt inzicht in onderliggende oorzaken daarvan. Met dat inzicht kunnen maatregelen genomen worden en dus de inschakelduur in uw bedrijf verlengd worden.
  3. De ervaringen van anderen kunnen u helpen; uw ervaringen zijn nuttig voor anderen.

Klik hier voor meer informatie.

Eerdere bijeenkomsten

In het verleden zijn er bijeenkomsten geweest over

Als u op die onderwerpen klikt komt u op de betreffende pagina met de verslagen en presentaties van die bijeenkomsten.