Ydo organisatie-adviseurs

Operationele processen zijn de motor voor het bedrijfsresultaat; zonder uitvoering geen strategie, zonder mensen geen organisatie, zonder samenwerking geen proces.

 

YDO/ /Advies

Wij verbeteren operationele bedrijfsprocessen en zorgen voor effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen. Dit realiseren we door gedegen analyse, het inrichten van processen en organisatie, en het versterken van de betrokkenheid van medewerkers. >>>

YDO/ /Opleiding

Zowel de open opleidingen calculatie, planning en werkvoorbereiding, als de toegesneden ‘in-company’ opleidingen, zorgen voor de noodzakelijke kennis en vaardigheden van medewerkers bij het uitvoeren van hun werk. >>>

YDO/ /Onderzoek

Het arbeidskundig onderzoek (tijdstudie en MMO) levert de feiten voor juiste normtijden, toeslagen en inzicht in prestaties. Bovendien is het een bron voor verbetering van de bedrijfsprocessen. >>>

YDO/ /Management

Onze adviseurs realiseren veranderingsprocessen in de operationele bedrijfsvoering door intensieve samenwerking met management en medewerkers, dit doen we door interim-management, coaching en projectleiding. >>>

YDO/ /Plezier in het werk

WAAR STAAT YDO VOOR

Een hoge productiviteit en efficiënte inzet van mensen en middelen worden bereikt door een goede samenwerking. “Plezier in het werk” is daarom een belangrijke voorwaarde.

Vanuit dit gegeven hebben wij in de vele jaren van ons bestaan een scala aan advies- en onderzoeksmethoden ontwikkeld die wij inzetten bij onze opdrachtgevers. De focus van onze dienstverlening ligt bij de inrichting en de besturing van de operationele bedrijfsprocessen: engineering en calculatie. productiebesturing en logistiek, planning en werkvoorbereiding, kwaliteit en arbo, werkplaatsinrichting en lay-out.

In onze aanpak leggen wij de relatie tussen de operatie en de strategie van het bedrijf. Daardoor realiseren wij bij onze opdrachtgevers het gewenste resultaat.

YDO/ /OVER YDO

De adviseurs van Ydo hebben een brede ervaring en kennis op vele terreinen als adviseur, manager of opleider. Zij beschikken over moderne advies- en analysetechnieken.

YDO/ /DE BASIS

De adviseurs van Ydo bouwen voort op de ruim 60 jaar ervaring van het organisatie-adviesbureau, dat is opgericht door dr. ir. M.G. Ydo.>